Intern og uformell mini-turnering lørdag 13.mai

Lørdag 13.mai 2017 kl 9.30-ca 14
HVEM KAN DELTA:
Alle født i 2001 eller tidligere. Spillere med lite kamperfaring anbefales spesielt å delta. Det tas hensyn til nivå når gruppene settes opp.

FORMÅL:

  • Det viktigste er å bli kjent i tennismiljøet og ha en positiv opplevelse i uformelle omgivelser.
  • Få erfaring i kampsituasjonen.
  • Møte nye spillere, ofte med ulike spillestiler.
  • Dermed vil man kunne forbedre eget spill.

GJENNOMFØRING:
Hver deltaker spiller 3-4 kamper. Hver kamp varer ca 30 min. Vi bruker noen spesielle regler for å gjøre kampene kortere. Nærmere opplysninger gis ved start.

PÅMELDINGSAVGIFT:
Kr 50 betales kontant ved oppmøte. Pengene brukes til nye baller.

PREMIERING:
Heder og ære. Forbedret spill. Sosialt samvær.

SOCIAL EVENING:
På Jonas B. Gundersen eller Tasty Asia eller ??? for alle som vil være med. Vi møtes ca kl 19.00 eller 19.30. Tid og sted avtales på banen.

Alle som er interessert i tennis ønskes velkommen, også de som ikke deltar i miniturneringa.

PÅMELDING OG INFO:
Det er best å melde seg på med en gang !
NB! Maks 16 deltakere.

Eventuelle etternølere kan møte på banen kl 9.30. Du får da delta i miniturneringa hvis det er plass.

Ta kontakt hvis du lurer på noe.

Håvard Nilsen
haanil@online.no
tel. 9069-2741